Bosch Module

Bosch Module 800

Kung ikaw ay nakakapag change oil at tune up, ito ay para sa iyo.

Walang franchise fee, walang royalties at walang membership. Hindi mo kailangan bumili ng KTS o Autoboss scanner. Ang requirement lang ay professional owner, na meron malinis na talyer, vehicle lifter at focus sa excellent customer service at kalidad ng trabaho.

Ikaw ba yan?

Robert Bosch launched the Bosch Module workshop -- the newest quick service workshop concept. Mas pinabilis na proseso para maging official Bosch workshop.

BM Own Business GIF social

Ito ay isang kumpletong talyer package.

Dala nyo ang brand na Bosch. Meron ka exclusive discounts on Bosch parts, access sa product training, eXtra Rewards, endorsement to Bosch partners, libreng Bosch signage at promotional materials.

Higit sa discounts, ito ay isang package na makakatulong i-angat ang customer experience. Iba pag dala nyo ang brand na Bosch.

Kakaibang oportunidad para sa talyer.

Maging parte ng pinakamalaking service group sa mundo. 16,000 workshops and counting!

Magandang umpisa.

Tera.

 start button 400

Follow your passion.

<< Click now. Do business like a Bosch.

Do business like a Boss.